Trang chủ ĐỜI SỐNG Núi Phú Sĩ trải nghiệm vào mùa hè

Núi Phú Sĩ trải nghiệm vào mùa hè

Núi Phú Sĩ từ lâu đã trở thành нὶпн ảnh đại diện cho Nhật Bản. Vào mùa hè, tuyết trên đỉnh tan, khí нậυ mát mẻ mang tới cho khάƈh du lịch nhiều trải nghiệm thú vị.

Con đường Tơ lụa hình thành cách đây hơn 2100 năm và là con đường mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử. Con đường này đã dẫn tới sự pha trộn văn hóa giữa châu Âu và châu Á.
Năm 139 TCN, trong một cuộc tìm kiếm đồng minh ở viễn tây, Hán Vũ Đế (156-87 TCN) – hoàng đế thứ bảy của nhà Hán đã cử Trương Khiên (200-114 TCN) làm sứ thần đến Trung Á và họ nhận ra rằng thương mại và đi lại giữa hai khu vực sẽ rất có lợi.

Vào năm 119 TCN, con đường tơ lụa bắt đầu hình thành từ Trường An (nay gọi là Tây An), cố đô của Trung Quốc, kéo dài đến Lạc Dương trong thời Hậu Hán (25-220 sau Công nguyên). Con đường tơ lụa kết thúc ở Rome, Italy. Tổng chiều dài của các con đường tơ lụa là khoảng 9.000 km.

Khi nhà Hán bị vướng vào cuộc chiến tranh lớn với những người du mục Hung Nô và nhà Hán muốn có những con ngựa chiến lớn ở thung lũng Fergana cho kỵ binh của họ cưỡi để đánh bại kẻ thù, họ đã đổi lụa lấy ngựa nhờ con đường này.

Con đường Tơ lụa hình thành cách đây hơn 2100 năm và là con đường mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử. Con đường này đã dẫn tới sự pha trộn văn hóa giữa châu Âu và châu Á.
Năm 139 TCN, trong một cuộc tìm kiếm đồng minh ở viễn tây, Hán Vũ Đế (156-87 TCN) – hoàng đế thứ bảy của nhà Hán đã cử Trương Khiên (200-114 TCN) làm sứ thần đến Trung Á và họ nhận ra rằng thương mại và đi lại giữa hai khu vực sẽ rất có lợi.

Vào năm 119 TCN, con đường tơ lụa bắt đầu hình thành từ Trường An (nay gọi là Tây An), cố đô của Trung Quốc, kéo dài đến Lạc Dương trong thời Hậu Hán (25-220 sau Công nguyên). Con đường tơ lụa kết thúc ở Rome, Italy. Tổng chiều dài của các con đường tơ lụa là khoảng 9.000 km.

Khi nhà Hán bị vướng vào cuộc chiến tranh lớn với những người du mục Hung Nô và nhà Hán muốn có những con ngựa chiến lớn ở thung lũng Fergana cho kỵ binh của họ cưỡi để đánh bại kẻ thù, họ đã đổi lụa lấy ngựa nhờ con đường này.